13.09.2021 – Chestionar: Atitudinea față de cercetarea științifică