Conservarea colecțiilor cu valoare patrimonială de excepție