Dispozitive pentru măsurarea unor parametri în activitățile sportive