Modele matematice în epidemiologie, explicate pe înțelesul tuturor